Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Poproč.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Názov stavby:
MLD_OPOS_NN_Poproč_ul.Sadová od TS9_rekonštrukcia NN a DP
MLD_OPOS_NN_Poproč_ul.Sadová od TS7_rekonštrukcia NN a DP

Predpokladaný termín realizácie stavby
20.03.2024 – 04.04.2024

Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností, že z dôvodu úpravy NN vedenia a domových prípojok, vstúpi na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Žiada dotknutých občanov obce Poproč. aby umožnili vstup na svoje pozemky napríklad odomknutím brány, uzavretím strážneho psa a pod., pracovníkom spoločnosti VSD a.s. a zmluvného partnera, ktorí budú prevádzať rekonštrukčné práce. Zároveň žiada občanov, aby z bezpečnostných dôvodov neparkovali vozidlá pod rekonštruovaným vedením.