Preskočiť na obsah

ZO Jednota dôchodcov na Slovensku v Poproči

ZO JDS v Poproči bola založená 26. mája 2017 na zakladajúcej členskej schôdzi. Jej cieľom bolo zlepšiť a skvalitniť život seniorov a pomôcť členom pri príprave na život v dôchodkovom veku. Stretnutia sú spravidla 1x týždenne. Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Poproči vyvíja rôzne aktivity podľa výberu členov a to poznávacie zájazdy, športové a turistické aktivity, návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí, rôzne liečebno-rekondičných pobyty ako aj zájazdy na kúpaliská s termálnou a liečivou vodou. Členovia sa aktívne zúčastňujú dobročinných akcií a reprezentujú obec na rôznych súťažiach.