Preskočiť na obsah

OFK Slovan Poproč

Kontakt

Predseda Klubu – Ján Spišák: +421 908 327 017

Manažér klubu a marketing – Ladislav Kraus ml.: +421 901 707 169

E-mail: info@ofkslovanpoproc.sk 

Web:  https://www.ofkslovanpoproc.sk/

Transparentný účet – https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2802283507

Facebook OFK Slovan Poproč

Futbalový oddiel bol založený 1. decembra 1946 na ustanovujúcej schôdzi občanov obce. S myšlienkou prišiel účtovník zo závodu Rudné bane Poproč (Antimonka) Arpád Erdélyi. Za účasti 32 občanov obce bol schválený aj názov klubu Baník Poproč.

K futbalovým aktivitám oddielu bola potrebná hracia plocha, preto nadšenci za pomoci banských závodov začali budovať futbalové ihrisko. Obec leží v kopcovitom teréne. Rovného miesta pre ihrisko nebolo, preto preňho vybrali priestor na pastvisku “Brežinka”, na ktorom sa nachádza dodnes. Po dokončení výstavby hracej plochy sa sformovalo prvé futbalové mužstvo, ktoré v roku 1948 začalo hrať okresnú súťaž. Povrch ihriska ešte nebol zatrávnený, plocha bola upravená hlinou a miestami – v rohoch ihriska – sa zelenala tráva. hráči sa prezliekali v pivniciach rodinných domov nadšencov futbalu (u “Maňoša”, u “Šiváka”, u “Vrankani”…). Hráči sa umývali po zápase v plechovej vaničke. Šatňa bola najprv iba drevená búda, dokiaľ sa vo vybagrovanej jame v kopci nepostavila prízemná murovaná šatňa. Napriek takýmto podmienkam futbal prekvital a rástol záujem byť aktívnym účastníkom futbalového klubu Baník Poproč.

Koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20 storočia existovalo aj dorastenecké mužstvo. Výraznejšie sa to prejavilo účasťou dorasteneckého mužstva a mužstva dospelých v krajských súťažiach. Vyvrcholením bol ročník 1973/1974, keď mužstvo dospelých postúpilo do krajského majstrovstva Východoslovenského kraja. Mužstvo sa dostalo medzi krajskú elitu, kam patril Poprad, Stará Ľubovňa, VSŽ Košice, Svit, Rožňava, Jelšava, Medzilaborce a ďalší účastníci kraja. Bol to veľmi pekný darček pre fanúšikov futbalu, keďže práve v roku 1973 bol daný do užívania moderný športový areál s krytou tribúnou na sedenie, nové šatne, zasadačka, bufet a kolkáreň. Veľkým pozitívom bolo, že bola zatrávnená hracia plocha. Postupne sa vyriešilo aj zavlažovanie trávnatej plochy – ihriska. Vybudoval sa prívod vody z Antimonky – bývalej bane. Bonusom bolo umelé osvetlenie na štyroch stožiaroch. Používalo sa hlavne v jesennom období pri tréningoch. Investorom stavby bol Miestny národný výbor Poproč a dodávateľom závod Slovšport Poproč, ktorý v tomto období viedli veľkí nadšenci futbalu Jakub Lindvai a Ján Žakarovský.

V rokoch 1976 – 1980 prišiel útlm futbalu. Mužstvo vypadlo z krajských majstrovstiev. V roku 1981 bola daná do užívania nová odvodnená a zatrávnená hracia plocha a pripravovala sa aj plocha pre tréningové ihrisko z “Brežinky”. V tomto období naše mužstvá – dorastenecké aj dospelí – postúpili do krajských súťaží, dorast do I. triedy a mužstvo dospelých z I. B triedy do I. A triedy Východoslovenského kraja.

Písal sa rok 1983 a futbal naberal na popularite. Po niekoľkých úspešných sezónach však prišiel pád, ktorý trval až do roku 1990. Obdobie rokov 1990 – 1996 bolo pre popročský futbal pozitívne. V roku 1992 mužstvo dospelých z I. B triedy postúpilo do I. A triedy Východoslovenského kraja. Úspechom bol aj postup dorastencov do I. triedy okresu. Žiaci hrali II. triedu okresu.

Znovu ale prišlo obdobie poklesu výkonnosti mužstiev a samozrejme aj pád z vydobytých pozícií. V roku 1997 nastala situácia aká sa v ére popročského futbalu nevyskytla. V súťažnom ročníku 1997/98 po odohraní niekoľkých majstrovských stretnutí, výbor futbalového oddielu bol nútený odhlásiť mužstvo dorastencov zo súťaže. Dôvodom bol nezáujem mladých chlapcov o futbal. Na niektoré majstrovské stretnutia sa ich zišlo 6-7, vzácnosťou bolo, že ich prišlo 10. Tento stav trval do roku 1999. Dopad bol aj na mužstvo dospelých. Nemohli postúpiť, keďže pri postupe z okresu sú podmienkou dve mládežnícke mužstvá. Pokles trval do roku 2003, keď v sezóne 2003/04 mužstvo dospelých postúpilo z okresu do V. ligy – sk. J/V.

Na začiatku roka 2003 bol na výročnej členskej schôdzi zvolený nový výbor OFK Slovan Poproč. Jeho hlavným cieľom bolo pozdvihnúť úroveň futbalu v obci. Muži pod vedením trénera Mikuláša Hanka hrali okresnú súťaž. Dorastenci pod vedením Júliusa Benka pôsobili v okresnej súťaži. Žiaci hrali v krajskej súťaži pod vedením trénera Silvestra Štovčíka st. V priebehu roka sa podarilo mužstvo dospelých stabilizovať. Mužstvo sa doplnilo o vlastných odchovancov pôsobiacich v iných kluboch. Aj výbor OFK prešiel zmenami. Muži aj dorastenci postúpili do krajských súťaží. V zimných prípravách bola k dispozícii vedľajšia hracia plocha. O postup do krajskej súťaže sa pričinili hlavne domáci hráči pod vedením trénera Martina Timka. V tomto období sa podarilo výboru futbalového klubu vyriešiť zavlažovanie hlavného ihriska. Z potoka z Petrovej doliny voda samospádom tečie na ihrisko do dnešného dňa. Táto rekonštrukcia sa podarila vďaka dotácii od štátu (120 000,- Sk), výkopových prác Štefana Hiľovského, dobrovoľne odpracovaných hodín členov výboru a nadšencov popročského futbalu. Bez vody by nebolo možné udržať hlavnú hraciu plochu zelenú pri dnešných nevyspytateľných klimatických pomeroch.

V roku 2006 sme si pripomenuli 60. výročie založenia organizovaného futbalu v Poproči. Na slávnostnom podujatí boli ocenené viaceré osobnosti, ktoré sa podieľali na popularite tohto športu. V roku 2006 bol usporiadaný aj 1. ročník memoriálu Jakubka Michalka, hráča žiackeho mužstva, ktorý tragicky zahynul v autobuse smerujúcom na cirkevnú púť do obce Úhorná. V letnej prestávke sa pravidelne organizuje aj memoriál Jána Žakarovského.

V polovici sezóny 2006/2007 odstúpil z funkcie predsedu OFK Ing. Štefan Jaklovský. Novým predsedom bol zvolený Ing. Milan Lelák. Mužstvo dospelých vypadlo v sezóne 06/07 z krajskej súťaže. Dorastenci a žiaci naďalej pokračovali v krajských súťažiach. Mužstvo dospelých viedol Adrián Hiľovský, dorastencov Peter Juhás a žiakov Martin Grác. V polovici roku 2007 prvýkrát v histórii futbalu nastúpila na čelo klubu žena Dana Sakáčová.

Od januára 2008 sa stal členom výboru Eduard Jasaň, v januári 2009 sa stal predsedom OFK a výbor pracoval v zložení Ing. Milan Lelák, Pavol Mudroň, Martin Timko, Eduard Hegeduš, Silvester Štovčík a Alexander Humár. Trénerom mužstva dospelých sa stal Ľubomír Graban a mužstvo bez jedinej prehry postúpilo do krajske súťaže – 19 víťazstiev, 7 remíz a skóre 96:26. Získali 64 bodov a štyria hráči boli v jedenástke okresu – Marián Cibrík, Zdenko Drábik, Michal Hiľovský a najlepší strelec okresu Štefan Štefanek.

V roku 2011 z postu predsedu odstúpil Eduard Jasaň. Na jeho miesto nastúpil Ing. Milan Lelák a výbor doplnil Rastislav Jaklovský. Mužstvo dospelých pod vedením trénera Ľubomíra Grabana malo dobre rozohranú sezónu a už dve kolá pred koncom súťaže postúpilo do vyššej súťaže IV. ligy JUH.

Obdobie rokov 2008 – 2014 môžeme považovať za jedno z najúspešnejších z celej histórie. Úspech bol výsledkom koncepčnej práce výboru OFK pod vedením Eduarda Jasaňa. Vznikla veľmi dobrá spolupráca medzi OFK a vedením obce. Úroveň futbalu sa v tomto obodí rapídne zlepšovala, čo pritiahlo na tribúny veľa divákov (v priemere 250-300, na derby zápasy omnoho viac). Bokom nezostali ani sponzori. Boli to miestni podnikatelia, členovia OFK, ale aj niektorí občania. Medzi najväčších sponzorov patril Ladislav Šimkuľák, ktorý okrem finančnej podpory poskytoval nášmu mužstvu svoje rekreačné zariadenie v Tatrách, kde naši futbalisti počas zimnej prípravy trénovali.

Prehľad názvov futbalového klubu:

 • 1946 – 1971 Baník Poproč
 • 1971 – 1993 TJ Slovan Poproč
 • 1993 – 1998 FK Slovan Poproč
 • 1998 – súčasnosť OFK Slovan Poproč

Úspechy popročského futbalu:

 • 1972/73 – víťaz I.A triedy, postup do krajského majstrovstva Východoslovenského kraja (tréner Štefan Tóth),
 • 1982/83 – víťaz okresnej súťaže I.B triedy, postup do I.A triedy Východoslovenského kraja (hrajúci tréner J. Baranec),
 • 1991/92 – víťaz I.B triedy okresu, postup do I.A triedy (hrajúci tréner PhDr. Vladimír Harčarik),
 • 2003/04 – víťaz okresnej súťaže I. triedy, postup do V. ligy sk. J/V (tréner Martin Timko, najlepší strelec súťaže Rastislav Jaklovský),
 • 2008/09 – víťaz I. triedy okresnej súťaže, postup do V. ligy sk. J/V (tréneri: jeseň – Adrián Hiľovský, jar – Ľubomír Graban)
 • 2009/2010 – 2. miesto V. liga sk. J/V (tréner Ľubomír Graban),
 • 2010/2011 – víťaz V. ligy sk. J/V, postup do IV. ligy JUH (tréner Ľubomír Graban),
 • 2014 – postup do 4. kola Slovenského pohára – Slovnaft cup (hrajúci tréner Michal Hiľovský).

zdroj: www.ofkslovanpoproc.sk