Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Poproč.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Poproč oznamuje, že vyhodnocovanie súťažných návrhov na prevod akcií obce Poproč v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže na Obecnom úrade Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč

dňa 21.05.2024 o 16.30 hod.

Vyhodnocovania súťažných návrhov sa môžu zúčastniť len navrhovatelia, ktorí predložili súťažné návrhy.

Súvisiace dokumenty

Zámer prevodu akcií obce Poproč tvoriacich podiel na základnom imaní VVS a.s. formou obchodnej verejnej súťaže

Prílohy

Popis

Obchodná verejná súťaž:

  • Zverejnenie zámeru prevodu akcií obce Poproč tvoriacich podiel na základnom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. formou obchodnej verejnej súťaže.
  • Zverejnenie Podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod hromadnej akcie série B obce Poproč v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • Zverejnenie podrobných podmienok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

Súvisiace dokumenty

Zverejnenie termínu a času vyhodnotenia súťažných návrhov na prevod akcií obce Poproč v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zverejnenie súťažného návrhu