Preskočiť na obsah

Zverejnenie termínu a času vyhodnotenia súťažných návrhov na prevod akcií obce Poproč v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zverejnené
16. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2024 − 22. mája 2024
Kategória

Obec Poproč oznamuje, že vyhodnocovanie súťažných návrhov na prevod akcií obce Poproč v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže na Obecnom úrade Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč

dňa 21.05.2024 o 16.30 hod.

Vyhodnocovania súťažných návrhov sa môžu zúčastniť len navrhovatelia, ktorí predložili súťažné návrhy.

Prílohy

Súvisiace dokumenty