Preskočiť na obsah

VZN KSK č. 17-2021 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam