Preskočiť na obsah

Rozpis ekonomicky oprávnených nákladov za sociálnu službu poskytovanú v zariadení zriadenom obcou Poproč za rok 2019