Preskočiť na obsah

Rozhodnutie OU-KS-OSZP-2023-014504-019 Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Zlatá idka