Preskočiť na obsah

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach zriadených Obcou Poproč za rok 2018