Preskočiť na obsah

EON 2023 – Domov dôchodcov

Zverejnené
28. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 28. februára 2024
Kategória

Priemerné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy za sociálnu službu poskytovanú v zariadení DD Poproč za rok 2023

EON v zmysle § 72 odsek 2 písm. a) a b) a § 72 ods 20 písm. a) a b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Prílohy