Preskočiť na obsah

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji – Správa o hodnotení strategického dokumentu