Preskočiť na obsah

Úsek komunitného centra

Adresa:
Komunitné centrum v Poproči, Brezová 20,
044 24 Poproč

Úradné hodiny

Ingrid SPIŠÁKOVÁ

Pracovníčka Komunitného centra

komunitne.centrum@poproc.sk 0917 450 552
 • správa viacúčelového ihriska
 • príprava a organizácia voľnočasových a vzdelávacích  aktivít v KC
 • vyberanie poplatkov
 • servisné činnosti pre OFK – prepisovanie listov, práce v práčovni, otváranie a dozor v priestoroch KC počas aktivít OFK
 • upratovanie interiéru KC
 • pomoc pri organizovaní zbierky na charitu,
 • kancelárske- administratívne práce v komunitnom centre,
 • podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku komunitného centra, o poskytovaných službách a cenníku za poskytované služby
 • vyberanie poplatkov podľa vopred ustanovených sadzieb
 • domovnícka práca vrátane drobnej údržby
 • dozor nad používaním spoločných priestorov v komunitnom centre (ďalej len KC), udržiavanie čistoty a poriadku v objekte KC ako aj v celom areáli KC
 • správa Viacúčelového ihriska v Poproči.

Multifunkčné ihrisko v Komunitnom centre na Brezovej ulici

Multifunkčné ihrisko sa otvára len na objednávku, inak je zatvorené

• Je potrebné si ho objednať min. deň vopred na telefónnom čísle 0917 450 552 alebo 0905 030 135 počas úradných hodín Areálu športu a hier.

• časy, v ktorých je možné využívať multifunkčné ihrisko – pozri

• V čase nepriaznivého počasia (silný vietor, dážď) je multifunkčné ihrisko zatvorené.

Detské ihrisko v Komunitnom centre na Brezovej ulici

 • časy, v ktorých je detské ihrisko otvorené – pozri
 • • V čase nepriaznivého počasia (silný vietor, dážď) je detské ihrisko zatvorené