Preskočiť na obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE POPROČ Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA