Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Poproč spôsobom obchodnej verejnej súťaže