Preskočiť na obsah

Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce nachádzajúci sa v budove na ulici Kostolnej orientačné číslo 46, súpisné číslo 761, k.ú. Poproč