Preskočiť na obsah

Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce nachádzajúci sa na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323, k.ú. Poproč