Preskočiť na obsah

Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce nachádzajúci sa na ulici Oľšavskej, orientačné číslo 24, súpisné číslo 213, k.ú. Poproč