Preskočiť na obsah

Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce nachádzajúce sa na ulici Brezovej, orientačné číslo 20, súpisné číslo 969, k.ú. Poproč