Preskočiť na obsah

VZN obce Poproč č. 6-2022 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb