Preskočiť na obsah

VZN obce Poproč č. 5-2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad