Preskočiť na obsah

VZN obce Poproč č. 3-2023, ktorým sa zrušuje VZN č. 10-2022 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a školským zariadeniam