Preskočiť na obsah

VZN obce Poproč č. 1-2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11-2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach