Preskočiť na obsah

VZN Obce Poproč č. 1-2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce