Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2021 – Dodatok č. 2 VZN č. 10-2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou