Preskočiť na obsah

VZN č 3-2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky