Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady