Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poproč č. 3-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy