Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu sídelného útvaru Zlatá Idka