Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 2/2023 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Poproč

Zverejnené
11. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2024 − 26. marca 2024
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty