Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 2/2023 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Poproč