Preskočiť na obsah

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou Poproč

Zverejnené
11. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2024 − 26. marca 2024
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty