Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 5-2020 o určení výšky príspevku v MŠ