Preskočiť na obsah

Voľby prezidenta SR 2024 – Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Zverejnené 18.3.2024.

Kategória

Vážení občania,

v zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov občan, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebnej miestnosti, môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti a to len v územnom obvode volebného okrsku.“

Požiadať o voľbu mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej schránky) môže volič osobne alebo prostredníctvom inej osoby:

  • do piatku 22. marca 2024 na telefónnom čísle 055/466 81 71,
  • v deň konania volieb t.j. v sobotu 23. marca 2024 priamo vo volebných miestnostiach zapisovateľkám na mobilných telefónnych číslach:

pre volebný okrsok č. 1 (východná časť obce + Partizánska ulica):      0905 562 010 

pre volebný okrsok č. 2 (západná časť obce):                                        0915 912 724