Preskočiť na obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Zverejnené 3.6.2024.

Kategória

V zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „občan, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebnej miestnosti, môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti a to len v územnom obvode volebného okrsku.“

Požiadať o voľbu mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej schránky) môže volič:

  • v deň konania volieb t.j. v sobotu 8. júna 2024 priamo vo volebných miestnostiach zapisovateľkám na mobilných telefónnych číslach:

pre volebný okrsok č. 1 (východná časť obce + Partizánska ulica):     0905 562 010          

pre volebný okrsok č. 2 (západná časť obce):                                         0915 912 724