Preskočiť na obsah

Upozornenie na pohyb medveďa

Zverejnené 4.4.2024.

Kategória

V k.ú. obce Poproč bol spozorovaný medveď.

Upozorňujeme občanov, že na základe upozornenia v dnešných ranných hodinách bol zaregistrovaný pohyb medveďa hnedého v lokalite Zadný potočok – v blízkosti zastavaného územia ul. Západnej.

Informujeme preto obyvateľov i verejnosť, že neprirodzený pohyb a nebojácnosť medveďa v blízkosti obývaného územia je pre obyvateľov a návštevníkov lesa nebezpečný! V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia je preto nevyhnutné zvýšiť ostražitosť a zvážením pohybu v lese minimalizovať možnosť stretu s medveďom!

Zároveň Vás prosíme o oznámenie prípadného pohybu medveďa v blízkosti obce na Obecný úrad na tel. č. 0907 950 728 a 055 4668 171.