Preskočiť na obsah

Domov dôchodcov – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – údržbár

Zverejnené 5.4.2024.

Kategória

Domov dôchodcov Poproč v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: údržbár

Miesto výkonu práce: Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč

Predpokladaný termín nástupu: 1.5.2024

Druh pracovného pomeru:

 • pracovný pomer na skrátený úväzok

Forma odmeňovania:

 • základný tarifný plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredné vzdelanie

Ďalšie predpoklady:

 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť
 • vodičské oprávnenie – skupiny B

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovedný prístup k práci
 • manuálne a techniké zručnosti
 • spoľahlivosť
 • flexibilita
 • empatický prístup k seniorom

Požadované dokumenty:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štrukturovaný životopis
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie pre uchádzača:

            Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi môže uchádzač doručiť osobne alebo poštou na adresu: Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč najneskôr do 12.00 hod. dňa 19.4.2024. Posúdenie vhodnosti uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru, na ktorý budú uchádzači pozvaní telefonicky, príp. e-mailom.

Email: ddpoproc@gmail.com

tel.: 0904 850 143, 055/466 86 98

V Poproči, dňa 4.4.2024                                                                                  Mgr. Katarína Harčariková

                                                                                                                                     riaditeľka DD