Preskočiť na obsah

Európsky program „Erasmus pre mladých podnikateľov“

Zverejnené 29.2.2024.

Oslava 15. výročia podpory podnikania:

Úspech programu Erasmus pre mladých podnikateľov

26/02/2024

Európska komisia si s hrdosťou pripomína 15. výročie programu Erasmus pre mladých podnikateľov (EYE), prelomovej iniciatívy, ktorej cieľom je formovať budúcnosť podnikania v celej Európe. EYE podporuje medzinárodnú spoluprácu, obohacuje podnikateľské zručnosti a podporuje inovácie.

Program poskytuje novým a potenciálnym podnikateľom jedinečnú príležitosť na medzinárodné výmeny, ktorých cieľom je premeniť inovatívne nápady na skutočnosť. Pomáha nielen prekonať počiatočné prekážky pri zakladaní a riadení podniku, ale uľahčuje aj internacionalizáciu MSP a obchodné partnerstvá. Účastníci programu získavajú neoceniteľnú odbornú prípravu priamo na pracovisku a rozvíjajú svoje podnikateľské zručnosti prostredníctvom spolupráce so skúseným hostiteľským podnikateľom v zahraničí v trvaní od 1 do 6 mesiacov. EÚ ponúka finančnú podporu na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, čím zabezpečuje dostupnosť.

Skúsení hostiteľskí podnikatelia využívajú nové perspektívy a zručnosti, ktoré prinášajú motivovaní noví podnikatelia. Táto spolupráca im otvára dvere k skúmaniu inovatívnych nápadov, ktoré môžu prispieť k rozvoju ich podnikov, umožňuje internacionalizáciu, prístup na nové trhy a vytváranie nových partnerstiev, čo ďalej zvyšuje ich konkurencieschopnosť.

V rámci programu sa doteraz uskutočnilo takmer 12 000 obchodných výmen vo viac ako 45 krajinách. Rok 2023 zaznamenal historicky najvyšší počet žiadostí – viac ako 5 000, čo dokazuje obrovský úspech programu. Program EYE sa teší veľkej obľube, 98 % nových podnikateľov ho odporúča a 92 % účastníkov udržiava kontakt aj po skončení výmeny.

Program sprostredkúva široká škála sprostredkovateľských organizácií v celej Európe.

Európska komisia je naďalej odhodlaná program EYE v budúcnosti posilňovať, aby sa zabezpečilo, že bude naďalej podporovať začínajúcich podnikateľov a prispievať k odolnému a inovatívnemu európskemu podnikateľskému ekosystému. Začínajúcich podnikateľov a skúsených majiteľov podnikov pozývame, aby sa pripojili k tejto prosperujúcej komunite a stali sa súčasťou úspešného príbehu EYE.

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť alebo zúčastniť, nájdete na stránke programu Erasmus pre mladých podnikateľov www.erasmus-entrepreneurs.eu.