Preskočiť na obsah

ANJELSKÉ VIANOCE 2023 – TRASA

Zverejnené 17.12.2023.

Trasa anjelikov:

Anjelici finišujú dnešný deň ul. LESNOU zhora smerom dole

cca 18.10 – HORSKÁ

od 17.35 – ul. KRÁTKA, POŽIARNA, ŠKOLSKÁ

cca 16.45 – SADOVÁ dole a pokračuje NOVÁ

cca 16.15 – ZÁPADNÁ zhora

15:05 PARTIZÁNSKA zhora smerom dole, celá Obchodná

Po prestávke pokračujú anjelici ďalej.

12.55 – ul. LIPOVÁ a prestávka

14:40 – ul. BREZOVÁ

12.00 – ul. ŠPORTOVÁ, ul. KOSTOLNÁ smerom dole, POTOČNÁ, pokračuje DRUŽSTEVNÁ

od 11.25 – ul OĽŠAVSKÁ + časť LETNÁ

od 10.05 – ul. ZÁHRADNÁ, ul. MIERU od Brodu dole

Od 9.30 – ul. SLNEČNÁ, VÝCHODNÁ

od 8.50 – ul. JARNÁ, POĽNÁ, BANÍCKA (Rúfus)