Preskočiť na obsah

Úsek miestneho kultúrneho strediska

Adresa: Miestne kultúrne stredisko
Kultúrna 1, 044 24 Poproč
Tel. č.0908 313 375

E-mail: mks.poproc@poproc.sk

Otváracie hodiny

Upozornenie: otváracie hodiny MKS nie sú totožné s otváracími hodinami knižnice.

Rastúci počet obyvateľov po roku 1945 si vyžiadal výstavbu Kultúrneho domu, nakoľko priestory reštaurácie Baník už neboli vyhovujúce. Veľkú zásluhu na jeho vybudovaní mali miestni baníci. Budova kultúrneho domu bola odovzadaná do užívania 21.januára 1965 pri príležitosti 20. výročia oslobodenia obce. Od toho času žil kultúrny dom rôznymi koncertmi, divadelnými predstaveniami, kurzmi či inými aktivitami. Nie je tomu inak ani dnes.

V súčasnosti sú miestnym kultúrnym strediskom v spolupráci s inými organizáciami uskutočňované rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v priebehu celého roka, napríklad: Matičný ples, Veľkonočná tvorivá dielňa, Deň učiteľov, Deň matiek, oslavy SNP, oslavy Dňa obce, Ondrejovanie, Mikuláš či Vianočná akadémia a Štefanská zábava. Fotografie z uvedených kultúrno – spoločenských akcií nájdete vo fotogalérii.

Miestne kultúrne stredisko je veľký komplex, ktorý využívajú aj športové kluby, hudobné telesá či miestne organizácie. V jeho priestoroch na poschodí sú vytvorené a 5 dní v týždni prístupné Matičná expozícia i Obecná knižnica Poproč.

Širokej verejnosti dávame do pozornosti aj možnosť prenajatia si niektorých miestností. V prípade záujmu a ďalších otázok kontaktujte telefonicky alebo e-mailom vedúcu MKS počas vyššie uvedených otváracích hodín.

Priestory v Kultúrnom dome

 • priestory ako veľká sála, kuchyňa, spoločenská miestnosť a vestibul, sú k dispozícii na krátkodobý prenájom (rodinné oslavy, zábavy, posedenia, …) po uzavretí nájomnej zmluvy a splnení súvisiacich podmienok. 
 • V prípade záujmu a ďalších otázok kontaktujte telefonicky alebo e-mailom vedúcu MKS počas vyššie uvedených otváracích hodín.

Vedúca MKS

Ing. Zuzana Lukáčová

Tel. č.: 0908 313 375

E-mail: mks.poproc@poproc.sk

 • zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí (napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení)
 • zabezpečovanie správy   budovy kultúrneho domu  vrátane merania a bilancie spotreby energií ( plyn, elektrina) a vody, navrhovanie opatrení na ich racionálne využívanie
 • zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností
 • zabezpečovanie a organizovanie prenájmu nebytových priestorov v kultúrnom dome
 • zabezpečovanie prípravy a tlače obecných novín
 • publikovanie na web stránke obce
 • spolupráca s kultúrnymi telesami na území obce
 • zabezpečovanie chodu obecnej knižnice

Knihovník Obecnej knižnice v Poproči

Oleg Brada

Tel. č.: 0904 970 888

E-mail: kniznica@poproc.sk

 • poskytovanie základných knižnično-informačných služieb
 • utváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu
 • evidencia požičaných a vrátených kníh
 • evidencia čitateľov knižnice
 • zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby medzi knižnicami v celej SR pomocou on-line katalógov
 • zabezpečovanie kopírovacích, scanovacích a faxovacích služieb
 • sprístupňovanie internetových služieb
 • pokladničné práca- vyhotovenie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti