Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva k nehnuteľnému majetku obce Poproč spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa