Preskočiť na obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK OBCE POPROČ Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA OcU-I-440-2021