Preskočiť na obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE POPROČ Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA OcU-I-141-2022