Preskočiť na obsah

Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce nachádzajúci sa v budove Cukrárne, nachádzajúcej sa na ulici Kostolnej, orientačné číslo 46, súpisné číslo 761, k.ú. Poproč