Preskočiť na obsah

VZN obce Poproč č. 9-2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Poproč