Preskočiť na obsah

VZN obce Poproč č. 7-2022 o miestnych daniach na území obce Poproč