Preskočiť na obsah

VZN Obce Poproč č. 4-2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska – Dodatok č. 1 VZN č. 3-2021