Preskočiť na obsah

VZN Obce Poproč č. 3-2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce