Preskočiť na obsah

VZN Obce Poproč č. 2-2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce