Preskočiť na obsah

VZN č. 6-2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč