Preskočiť na obsah

VZN č. 6-2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou – podporná sociálna služba v jedálni