Preskočiť na obsah

VZN č 6-2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ